Föreläsningar

Nedan erbjuder jag tre olika föreläsningar baserat på ämnena missbruk och/eller våld i nära relation. Dessa erbjuder jag ensam eller tillsammans med Linette Stridh som själv levt med missbruk och våld i nära relation.

ALLA föreläsningar är kostnadsfria för skola och ideella organisationer inom Östergötland!
För individuella priser se respektive föreläsning. Detta är riktpriser då varje föreläsning utformas speciellt för tillfället.

Föreläsning – Missbruk (ensam)
I denna föreläsning inriktar jag mig främst på att tala om mina cirka 10 år i missbruk.
Varför hamnade jag i missbruk? Hur kan en missbrukares liv te sig? Och hur tog jag mig ur missbruk in i tillfrisknande?
Syftet med föreläsningen är att upplysa om missbrukets omfång, kunna se de dolda tecknen och hur en som anhörig kan hjälpa och stjälpa.
Föreläsningen riktar sig till behandlingsgrupper, elevgrupper, personal på arbetsplatser och föreningar.

Längd: ca. 60 minuter inklusive möjlighet till frågestund och samtal.
Pris: Fr. 5.000 SEK
Detta ingår i priset: Planering, framträdandet, utvärdering och studiematerial.

Föreläsning – Tillsammans mot våld i nära relation (ensam)
Den här föreläsningen utgår från en förövares perspektiv kring våld i nära relation.
Utifrån egna erfarenheter med destruktiva och våldsamma relationer sedan senare tonåren berättar jag en osmickrande och utlämnande berättelse.
Vad kan vi göra för att minska det strukturella våldet mot kvinnor som utförs av män?
Finns det något gott i att demonisera dessa män?
Det är också en föreläsning med syfte att ge en ökad kunskap om hur en förövare tänker och varför den handlar som den gör och därmed också få förståelse för de underliggande problemen.
Föreläsningen riktar sig till elever, personal, föreningar, myndigheter och politiker.

Längd: ca. 60 minuter inklusive möjlighet till frågestund och samtal.
Pris: Beräknas tillsammans med beställare utifrån resekostnader, ev. uppehälle m.m.

Föreläsning – Våld i nära relation (med Linette Stridh)
Denna föreläsning har samma inriktning som den tidigare med skillnaden att här ges perspektivet både från den våldsutsatta och förövaren.
Det ger också möjlighet för en öppen diskussion tillsammans med deltagarna där vi ger vår syn på hur det kan se ut i en relation präglad av våld.
Föreläsningen riktar sig till elever, personal, föreningar, myndigheter och politiker.

Längd: Olika beroende på vilken typ av grupp det är och hur ni vill att det utformas. Som ett öppet samtal eller en regelrätt föreläsning?
Pris: Fr. 10.000 SEK

För mer information, frågor eller bokning var vänlig maila: forelasning[at]adamtillberg.com